Jarní střelecká klubová soutěž - 28.04.2018 (střelba z pistole, revolveru

   a malorážní pušky - výsledky se sčítaly):

www.facebook.com/StrelciOsHorsovskyTyn/notifications/

   1.místo .................. Jiří Mužík

   2.místo .................. Dušan Fekiač

   3.místo .................. Ivan Popovič

   Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.

Volná disciplína - střelba z praku: dodavatel kvalitních praků: www.facebook.com/HuntingCatapultsCZ/

1.místo.......................................Jiří Bezpalec,st.

2.místo.......................................Eva Fürbacherová

3.místo.......................................Jiří Mužík, Dušan Fekiač

                                                      (stejný počet bodů)


Výsledky 40.ročníku "Novoročního turnaje" - 6.ledna 2018   

Pořadí Soutěžící Počet bodů

I.

Mgr. Pavel  J a n s k ý

74

II.

Ivan  P o p o v i č

73

III.

Dušan  F e k i a č

70

b)  disciplína - VzPu otočný terč - vyřazovací soutěž o putovní pohár:

Absolutní  vítěz - držitel poháru

Jiří   B e z p a l e c , ml.

 

   
   

Jelikož soutěžící o putovní pohár tento získal 3 krát

bezprostřeně za sebou, je již pohár trvale v jeho držení.

Všem soutěžícím, hostům i členům spolku děkujeme za účast a příjemné novoroční posezení.

   

   

      

 

Jubilejní 40.ročník "Novoročního turnaje"- viz pozvánka v příloze

Pozvánka-novor.turnaj 2018_malá.pdf


Informace pro případné zájemce sportovní střelby

Vedení SPOLKU STŘELCŮ v Horšovském Týně tímto vybízí vážné zájemce o sportovní střelbu a členství v našem spolku, aby v případě zájmu kontaktovali předsedu spolku pana Ivana Popoviče na telefonním čísle +420 721 847 879.

Podmínky členství: 

a) čistý trestní rejstřík

b) zbraň s platným zbrojním průkazem

c) povinnost zaplatit roční (popř.za poměrnou část roku) členský příspěvek

    Kč 2.400,00.

    Členský příspěvek se hradí bankovním převodem na účet SPOLKU STŘELCŮ

    Horšovský Týn a to dle vlastního uvážení:

     - buď jednorázově Kč 2.400,00 (nejpozději do 31.01.kalendářního roku)

     - čtvrtletně Kč 600,00

     - měsíčně Kč 200,00

     V případě, že nový člen vstoupí do spolku v průběhu roku, hradí poměrnou část

     z ročního členského příspěvku v návaznosti na datum zahájení svého členství.

d)  účastnit se na činnostech spolku (akce, brigády..atp.)