Výsledky 40.ročníku "Novoročního turnaje" - 6.ledna 2018   

Pořadí Soutěžící Počet bodů

I.

Mgr. Pavel  J a n s k ý

74

II.

Ivan  P o p o v i č

73

III.

Dušan  F e k i a č

70

b)  disciplína - VzPu otočný terč - vyřazovací soutěž o putovní pohár:

Absolutní  vítěz - držitel poháru

Jiří   B e z p a l e c , ml.

 

   
   

Jelikož soutěžící o putovní pohár tento získal 3 krát

bezprostřeně za sebou, je již pohár trvale v jeho držení.

Všem soutěžícím, hostům i členům spolku děkujeme za účast a příjemné novoroční posezení.

   

   

      

 

Jubilejní 40.ročník "Novoročního turnaje"- viz pozvánka v příloze

Pozvánka-novor.turnaj 2018_malá.pdf


Informace pro případné zájemce sportovní střelby

Vedení SPOLKU STŘELCŮ v Horšovském Týně tímto vybízí vážné zájemce o sportovní střelbu a členství v našem spolku, aby v případě zájmu kontaktovali předsedu spolku pana Ivana Popoviče na telefonním čísle +420 721 847 879.

Podmínky členství: 

a) čistý trestní rejstřík

b) zbraň s platným zbrojním průkazem

c) povinnost zaplatit roční (popř.za poměrnou část roku) členský příspěvek

    Kč 2.400,00.

    Členský příspěvek se hradí bankovním převodem na účet SPOLKU STŘELCŮ

    Horšovský Týn a to dle vlastního uvážení:

     - buď jednorázově Kč 2.400,00 (nejpozději do 31.01.kalendářního roku)

     - čtvrtletně Kč 600,00

     - měsíčně Kč 200,00

     V případě, že nový člen vstoupí do spolku v průběhu roku, hradí poměrnou část

     z ročního členského příspěvku v návaznosti na datum zahájení svého členství.

d)  účastnit se na činnostech spolku (akce, brigády..atp.)

Oprava pojízdného střeleckého stavu - 16.08.2017

Výkonný výbor tímto vyjadřuje velké poděkování panu Ondrovi Braunovi,st., panu Milanovi Novému a Petru Chrobokovi za opravu pojízného stavu na naší střelnici. Byť nečlenové našeho spolku, zhostili se opravy více než dobře a zcela nezjištně. Za pozornost jistě stojí i pomoc sympatizanta našeho spolku pana Zdeňka Přenosila, který pomohl s přepravou dřevěného materiálu. Pan Jiří  Mužík (člen spolku) dodal dřevěný materiál a společně s hospodářem spolku panem Jiřím Bezpalcem,st. provedli přípravné práce a prvotní ošetření (nátěr) opraveného střeleckého stavu. Tímto všichni společně zabezpečili bez ohledu na svůj čas bezproblémové konání následných zkoušek na zbrojní průkazy.Anenská pouť - zábavný střelecký turnaj pro děti i dospělé

22.července 2017 - střelnice Spolku STŘELCŮ Horšovský Týn

Výsledky soutěže dle disciplín:

Vzduchová puška - mládež:  1.místo ...... Suk Vojtěch, nástřel 39 bodů 

                                              2.místo ...... Blažková Kateřina, nástřel 32 bodů (větší počet vyšších zásahů)

                                             3.místo ...... Cihlář Filip, nástřel 32 bodů  

Vzduchová pistole - mládež:    1.místo ...... Blažková Kateřina, nástřel 37 bodů

                                                 2.místo ...... Suk Vojtěch, nástřel 27 bodů

                                                 3.místo ...... Langová Jindřiška, nástřel 21 bodů (nebyla přítomna při vyhlašování výsledků soutěže)   

Vzduchová puška - dospělí:      1.místo ..... Barták Josef, nástřel 46 bodů a vítěž putovního poháru

                                                  2.místo ..... Hrubý Jan, nástřel 40 bodů

                                                  3.místo ..... Suk Jiří, nástřel 38 bodů

Vzduchová pistole - dospělí:     1.místo ..... Grázová Lucie, nástřel 41 bodů (větší počet vyšších zásahů)

                                                  2.místo ..... Purnoch Petr, nástřel 41 bodů

                                                  3.místo ..... Purnochová Pavla, nástřel 40 bodů

Všem vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast a přízeň sportovnímu střelectví.


Jarní klubový  turnaj ve střelbě z kulových zbraní  - 29.dubna 2017

Disciplíny:

  • Velkorážný revolver 3 + 5 ran, vzdálenost 10 m
  • Velkorážná pistole 3 + 5 ran, vzdálenosti 10 m
  • Standartní malorážka 3 + 5 ran, vzdálenost 25 m

                   ( Výsledky se sčítají)

  • 1. místo - J a n s k ý  Pavel     (nástřel 130 bodů)
  • 2. místo - P o p o v i č  Ivan    (nástřel 123 bodů)                                       
  • 3. místo - M ü l l e r  Vladimír  (nástřel 115 bodů)

                                 

 Doplňková disciplína - střelba z praku bez opory na cíl

  • 1.   B e z p a l e c  Jiří, st. - nástřel 24 bodů
  • 2.   B e z p a l e c  Jiří, ml. - nástřel 20 bodů
  • 3.  J a n s k ý   Pavel, Mgr. - nástřel 15 bůdů

                                        

Výsledky klubového "Novoročního turnaje" 2017 - 07.01.2017

I. VzPi a VzPu, 3 + 5 ran (součtový výsledek):

   1. místo:       Jiří M u ž í k,  nástřel 73 bodů

   2. místo:       Jiří  B e z p a l e c , ml., nástřel 67 bodů

   3. místo:       Václav  M o t h e j z í k , nástřel 48 bodů 


I přes velmi mrazivé počasí se akce zdařila a všem zúčastněným děkujeme za účast.

II. Střelecký souboj na otočný terč (vyřazovací soutěž):

    Vítěz : Jiří B e z p a l e c , ml.