Zábavná střelecká soutěž - Pouťový turnaj o pohár nejlepšího střelce

- 28. 07. 2018 - Střelnice Spolku STŘELCŮ Horšovský Týn

Výsledky soutěže dle jednotlivých disciplín:

I. Vz Pu - dospělí:

   

1.místo.....................Pavel Lang, nástřel 45 bodů

   (soutěžící získal titul nejlepšího pouťového střelce                              

    se  současným držením putovního poháru)    

2.místo........................Daniel Cába, nástřel 44 bodů

3.místo.......................Jan Hrubý, nástřel 43 bodů

II. Vz Pu mládež:

1.místo.....................Kateřina Blažková, nástřel 40 bodů

2.místo........................Vojtěch Suk, nástřel 39 bodů

3.místo........................Petr Melka, nástřel 32 bodů

III. Vz Pi dospělí:

1.místo....................Lucie Grázová, nástřel 41 bodů

2.místo.......................Lucie Popovičová, nástřel 41 bodů

3.místo.......................Purnochová Pavla, nástřel 40 bodů

IV. Vz Pi mládež

1.místo.......................Petr Melka, nástřel 40 bodů

2.místo..........................Kateřina Blažková, nástřel 34 bodů

3.místo..........................Vojtěch Suk, nástřel 33 bodů

Všem vítězům gratulujeme a zúčastněným děkujeme, že věnovali střelbě

téměř celé sobotní dopoledne v tropickém počasí.


Zvláštní poděkování patří i našim sponzorům, kteří se podíleli

na cenách pro vítěze:

a) MKZ Horšovský Týn www.mkzht.cz

b) Firma STIGA Praha www.stiga.cz


   Jarní střelecká klubová soutěž - 28.04.2018 (střelba z pistole, revolveru

   a malorážní pušky - výsledky se sčítaly):

www.facebook.com/StrelciOsHorsovskyTyn/notifications/

   1.místo .................. Jiří Mužík

   2.místo .................. Dušan Fekiač

   3.místo .................. Ivan Popovič

   Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.

Volná disciplína - střelba z praku: dodavatel kvalitních praků: www.facebook.com/HuntingCatapultsCZ/

1.místo.......................................Jiří Bezpalec,st.

2.místo.......................................Eva Fürbacherová

3.místo.......................................Jiří Mužík, Dušan Fekiač

                                                      (stejný počet bodů)


Výsledky 40.ročníku "Novoročního turnaje" - 6.ledna 2018   

Pořadí Soutěžící Počet bodů

I.

Mgr. Pavel  J a n s k ý

74

II.

Ivan  P o p o v i č

73

III.

Dušan  F e k i a č

70

b)  disciplína - VzPu otočný terč - vyřazovací soutěž o putovní pohár:

Absolutní  vítěz - držitel poháru

Jiří   B e z p a l e c , ml.

 

   
   

Jelikož soutěžící o putovní pohár tento získal 3 krát

bezprostřeně za sebou, je již pohár trvale v jeho držení.

Všem soutěžícím, hostům i členům spolku děkujeme za účast a příjemné novoroční posezení.

   

   

      

 

Jubilejní 40.ročník "Novoročního turnaje"- viz pozvánka v příloze

Pozvánka-novor.turnaj 2018_malá.pdf


Informace pro případné zájemce sportovní střelby

Vedení SPOLKU STŘELCŮ v Horšovském Týně tímto vybízí vážné zájemce o sportovní střelbu a členství v našem spolku, aby v případě zájmu kontaktovali předsedu spolku pana Ivana Popoviče na telefonním čísle +420 721 847 879.

Podmínky členství: 

a) čistý trestní rejstřík

b) zbraň s platným zbrojním průkazem

c) povinnost zaplatit roční (popř.za poměrnou část roku) členský příspěvek

    Kč 2.400,00.

    Členský příspěvek se hradí bankovním převodem na účet SPOLKU STŘELCŮ

    Horšovský Týn a to dle vlastního uvážení:

     - buď jednorázově Kč 2.400,00 (nejpozději do 31.01.kalendářního roku)

     - čtvrtletně Kč 600,00

     - měsíčně Kč 200,00

     V případě, že nový člen vstoupí do spolku v průběhu roku, hradí poměrnou část

     z ročního členského příspěvku v návaznosti na datum zahájení svého členství.

d)  účastnit se na činnostech spolku (akce, brigády..atp.)